درباره ما

رانیو چطور آغاز شد؟

بهار سال ۱۳۹۸ بعد از تجربه‌های جذاب فردی و جمعی در رویدادهای دوی استقامت، احساس کردیم باید دست به کار شده و فضایی را برای ثبت و انتشار بیشتر در مورد این ورزش آغاز کنیم. در ادامه دیگر فعالیت‌های استقامتی نیز با همین رویکرد بازتاب داده شدند. رانیو پادکستی است که نادا، سهراب و دیگر مهمانان رانیو از زندگی و تجربیات خود می‌گویند.

رانیو را سهراب و نادا می‌سازند

Our Staff Team

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla fermentum enim nec velit lobortis, quis imperdiet nulla mollis. Etiam ut libero ipsum.

Join Our Team

سهراب

متن

نادا

متن

هر هفته خواندنی‌ها و شنیدنی‌های جدید دریافت کن

آدرس ایمیلتان را بنویسید تا محتواهای بیشتری مستقیم به دستتان برسد